coaching-mentorat

Nu a fost găsit niciun produs care să se potrivească cu selecția ta.

Tomi Cristin este actor al Teatrului Național București și doctorand UNATC în domeniul teatru și artele spectacolului.

Pe parcursul a 23 de ani a desfășurat o amplă activitate pedagogică universitară la catedra de Arta actorului și Mișcare scenică în cadrul „Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică” București - Facultatea de Teatru și Film, „Universității Hyperion” - Facultatea de Arte și al Facultății de Arte „Luceafărul”.

Este absolvent al studiilor postuniversitare de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru competențelor pentru profesia didactică nivelul I și nivelul II din cadrul  Facultății de Psihologie și Științele Educației - Universitatea din București.

Din 2014 este expert resurse umane - comunicare - formator de formatori - trainer acreditat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului. A participat în calitate de trainer de comunicare și „Presentation Skills” în proiecte de consultanță derulate pentru firme și organizații internaționale cum ar fi: Pirelli, Continental, DB Schenker, Mega Image, Hilti, Servier, UniCredit.

În completarea variatei sale experienței sale profesionale și personale, în anul 2015 Tomi Cristin obține diploma de licență în Teologie Ortodoxă Pastorală din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” din București.

Gabriela Alexandru este licențiată în Fizică (Universitatea din București, Facultatea de Fizică) și în Asistență socială - Teologie Ortodoxă (Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă) și a absolvit masterul în Tehnologia Informației și Comunicării în Educație.

Profesor cu gradul didactic 1 cu experiență de aproximativ 30 ani în învățământ, expert în management educațional și expert în evaluare, membru în corpul național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar, autor al unor manuale și auxiliare didactice avizate de Ministerul Educației în domeniul fizicii dar și a unor manuale în limba engleză pentru un opțional de Media Literacy, membru în comisii de lucru la nivelul ISMB și la nivelul ME, colaborator al Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, s-a implicat în activități specifice educației nonformale, a inițiat și desfășurat de-a lungul timpului proiecte educative la nivel național și internațional.

În perioada 2008-2018 a fost metodist ISMB. Actualmente este membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de fizică din Municipiul București și director adjunct al unui Colegiu Național din București.

Ca asistent social,  colaborator al unor fundații și asociații din București și din țară, în special în proiecte educative a desfășurat activități adresate în special adolescenților și familiilor acestora. Fiind unul dintre membrii fondatori ai programului Școala Familiei, a contribuit ca autor și coautor la cursurile de formare cu teme ca Modele identitare, Adolescența, Educația sexuală, Caracteristici ale genului, etc.și a susținut sesiuni de formare în toată țara și în străinătate.  

În calitate de speaker educațional a susținut discursuri în cadrul unor programe ca TEDx sau unor emisiuni televizate iar ca trainer în cadrul programelor adresate adolescenților și familiilor lor,  a abordat domenii precum formarea identității, gestionarea resurselor mediatice, bullyng-ul, identitatea de gen, comunicarea dintre adolescent și adult, educația sexuală, relația cu școala, descoperirea vocației, dezvoltarea stimei de sine, etc.

În activitatea de profesor și formator se preocupă de autenticitate ca alternativă la formalism, de umor ca grefă a comunicării inteligente și de inspirație ca scânteie a unui foc mai mare numit pasiune.

Alina Negrea este profesor de limba engleză și franceză, cu peste 18 de ani experiență în educația non-formală, în corporații și consultanță de business. Numără peste 15 ani în Dezvoltarea Talentelor, 10 ani în Recrutare, peste 7 ani în Coaching de Carieră și peste 9 ani că manager în Resurse Umane. Alina crează cursuri online în limba engleză pentru platforma internațională Novoresume, este autor în publicații precum revista Psychologies, guest-speaker pe teme de Carieră pentru studenți în programele de master ale Universității București și ASE-Facultatea de Administrare a Afacerilor în Limbi Străine (FABIZ).

În ultimii 7 ani Alina crează, livrează și conduce proiecte complexe de formare, recrutare și coaching de carieră pentru mediul de business, antreprenorial și ONG, în industrii diverse precum retail, telecomunicații, farma, echipamente medicale, servicii externalizate (outsourcing), IT&C, cercetare, educație, logistică și supply chain, Big4.

Membră a European Mentoring and Coaching Council (EMCC) România,  Coach de Carieră certificat GCDF (Global Career Coach), Trainer & Facilitator agreat Austrian Chamber of Commerce, Profesor Virtual IRVINE University, Intervievator Comportamental SHL (CBI) Certified – CEB, Executive Coach US DAVIS University, cu specializări continue în Programare Neuro Lingvistică (NLP), Analiză Tranzacțională (TA), MEtodă de Comunicare ESPERE, Coaching de Echipă (Team Coaching) cu David Clutterbuck etc.

Oana Moșoiu - coordonatorul echipei de formatori și designerul programelor de formare oferite de platforma Life Learning Education.

Un formator bun se formează în timp, are nevoie de multă investiție de efort, voință și exercițiu pentru a deveni un transformator de vieți, ale participanților. Pentru a dezvolta mentalitatea de creștere, flexibilă, încrederea în puterea de transformare a participanților, un formator are nevoie să lucreze cu el însuși în mod continuu, perseverent, sub supervizare, în colaborare și prin peer-learning.

Acestea sunt principiile pe care Oana le folosește în lucrul cu formatorii alături de care lucrează, pe care îi sprijină în dezvoltarea lor continuă pentru ca ei să fie buni, foarte buni, cei mai buni, iar programele oferite de ei să fie apreciate de participanți, recomandate, solicitate pe o piață foarte competitivă.

Oana Moșoiu este lector universitar, doctor în Științele Educației, predă în domeniul Pedagogiei la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București. A contribuit la elaborarea programelor disciplinelor opționale ”Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate” (ciclul primar și gimnazial) și ”Adolescență și autocunoaștere” (ciclul liceal, 2 ani de studii). Este implicată în adaptarea manualelor ”Pregătiți pentru viață” și în derularea programului de formare ce permite profesorilor care predau disciplina opțională să o predea în mod eficient, atractiv, relevant pentru elevii lor.

Fulvia declară că numele ei ar putea avea configurația semiotică:

Funcțional

Util

Ludic

Vivace/Voios

Isteț/Inimos

Animat.

Cuvintele de mai sus converg către mișcarea cu efect/folos pedagogic. Această stare și-o asumă profesional, îi conferă energie, sens, motivație și vibrație.

Este absolventă a Liceului Pedagogic. Și-a început cariera în învățământ ca învățătoare. După o vreme, a ales o licență în Teologie-Litere, un master în Științele Educației, urmat de studii post universitare care au împletit domeniul Teologiei cu cel al Pedagogiei.

A avut oportunitatea de a ajuta în diverse comisii naționale importante, cum ar fi: Comisia pentru curriculum la Religie, Comisia pentru elaborarea Programelor școlare la câteva discipline opționale, Comisia de evaluare a manualelor școlare, Comisia pentru elaborarea subiectelor și baremelor în vederea susținerii olimpiadelor școlare ș.a. Face parte din comisii județene în calitate de metodist, mentor, responsabil de cerc metodic. A lucrat în proiecte Erasmus, în alte proiecte care au atras capital uman și au făcut posibile parteneriate eficiente, sustenabile.

Avantajul semnificativ este acela de a cunoaște și de a colabora cu persoane admirabile, persoane de înaltă ținută profesională și caracterială, dar cea mai frumoasă și mai motivantă experiență de dezvoltare profesională declară că a trăit-o în perioada relativ recentă, atunci când a fost primită în echipa de formatori coordonată de către creativa și mobilizatoarea Oana Moșoiu, un mentor și un coach înnăscut. Colegii de echipă sunt de asemenea, resurse umane valoroase, care construiesc alături de Oana și îmbunătățesc permanent, actualizând livrarea, consultându-se și transformând documentat și responsabil.

„Cursurile noastre de dezvoltare profesională sunt concepute după cele mai moderne modele pedagogice și țin seama de nevoile actuale ale elevilor, sincronizându-le principiilor care formează caracterul și îl înnobilează.”

Este antreprenor, trainer, facilitator, coach și autor de cursuri cu o experiență de 20 ani în dezvoltare personală și managerială.

De-a lungul carierei sale, Renaldo a instruit peste 7.000 manageri din România, Anglia, Austria, Republica Moldova, China, India, Irak, Siria. A susținut cursuri și prezentari în țări precum: România, Anglia, Franța, Ungaria, Cehia, Republica Moldova, Rusia, Bulgaria.

Renaldo este absolvent al Politehnicii din București (Tehnologia Construcțiilor de Mașini), al Universității din București (Facultatea de Teologie Ortodoxă - FTO) și al The Open University Business School (OUBS) din Marea Britanie. Deține un Master in Business Administration cu OUBS și un Master în Exegeză și Ermineutică Biblică cu FTO.

Este unul dintre pionierii dezvoltării manageriale în România, fiind unul dintre fondatorii celei mai mari firme românești de training și consultanță managerială CODECS (pe care a înființat-o în 1993). La plecare sa din CODECS, în Decembrie 2005, firma pregătise peste 16.000 de manageri din toată țara și era lider de piață în dezvoltarea managerială.

Devenind freelancer (începând cu Ianuarie 2006), Renaldo a proiectat și a livrat programe de dezvoltare personală și managerială pentru unele dintre cele mai importante organizații din România (Oracle, Vodafone, Damen, Alcatel Lucent, Porsche, Cefin IVECO, Toyota, Siemens, Grupul NCH, Rolem, ELJ, Dunapack Rambox etc.)

În calitate de consultant a lucrat, pentru organizații și instituții naționale și internaționale precum: Banca Mondială, UNICEF, The BBC Marshall Plan of Minds, L’École Nationale d’Administration (Franța), Guvernul României.

În cadrul Asociației Life Learning Education este formator pentru cursul de „Managementul comunicării și dinamica clasei de elevi”.

Grațiela Tulea este profesoară de franceză la un liceu bucureștean. Este absolventă a Liceului Pedagogic N.Iorga din Botoșani, secția educatori-invățatori și este pasionată de creșterea și educarea armonioasă a copiilor. A absolvit în anul 2000 Facultatea de Litere din cadrul Universității A. I. Cuza din Iași, secția italiană-franceză și de atunci, predă cu bucurie si pasiune începând cu copiii de grădiniță și până la liceu.

A susținut cursuri de formare continuă a părinților în cadrul Asociației Școala Familiei, atât în format fizic cât și on-line, abordând subiecte precum comunicarea, gestionarea conflictelor, formarea caracterului,  stiluri parentale, în vederea îmbunătățirii competențelor parentale ale părinților si creșterea încrederii acestora în capacitatea lor de a-și crește si educa bine copiii.

Este formator acreditat din anul 2014 si susține programe de formare profesionala a cadrelor didactice în cadrul Asociației Life Learning Education pe programele „Mai întâi caracterul”, „Pregătiți pentru viață” & „Adolescență și autocunoaștere”, „Managementul comunicării și dinamica clasei de elevi”, „Școala părinților pentru profesori”.

Copilul, elevul este dependent de părinți și profesori. De aceea, strădania ei merge in aceasta direcție a cooperării între aceștia și a asigurării unui climat cât mai echilibrat și stimulativ atât acasă cât și la școală.

Dascălul Duma Cornel Lucian a absolvit Seminarul Teologic Liceal ,,Ioan Popasu “ din Caransebeș in anul 2000, iar din anul 2004 este licențiat al Universității  Eftimie Murgu din Reșița, secția Teologie Ortodoxă  Istorie. Cu toate ca ar putea să slujescă ca și preot, dragostea pentru copii si vocația de profesor  l-au făcut sa se îndrepte către această nobilă meserie de a lucra în  învățământ cu sufletele elevilor, iar în anul 2016 a obținut gradul didactic 1 cu media 10. Anul acesta 2023 este student în anul II la PIPP la Centrul Universitar al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

În anul 2020 a fost admis cu cel mai mare punctaj, 99 de puncte din 100 de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – București, fostul Institut de Științe ale Educației ca Expert Resurse Educaționale Deschise tutoriale, în proiectul CRED coordonat de Ministerul Educației, realizând peste 40 de RED-uri pe perioada martie 2021- iulie 2022. Datorita acestor considerente s-a implicat și în Proiectul Internațional pe RED-uri la Religie Ortodoxă în calitate de membru din echipa de proiect fiind administrator platformă, evaluator exerciții de consolidare realizate cu diferite aplicații și profesor implicat în realizare de materiale educaționale https://red-religie.ro/red/proiect/ .

Deoarece este interesat şi de integrarea noilor tehnologii alături de elevi:

  •  În anul 2016 i-a fost aprobat din nou pe 4 ani opţionalul   ,,Prietenul meu calculatorul“ în cadrul căruia îi învață pe copii să utilizeze instrumente şi aplicaţii web 2.0 şi social media, dezvoltându-le astfel elevilor cu CES competenţele TIC. Alături de aceştia în 2012 a fost finalist cu proiectul eSafety4eTwinners la Forumul Inovatorilor in Educatie organizat de Microsoft, EOS si Ministerul Educatiei care s-a desfășurat la Brașov http://lucianesocialmediacuratorineducatie.blogspot.ro/2012/03/forumul-inovatorilor-in-educatie.html . Tot acest proiect a fost selectat din 80 de proiecte intre cele mai bune 10 practici in cadrul Teachers’ competition for Social Media use in Formal Language Learning Contexts  intrand in finala organizata de echipa ll7 si apare in brosura elaborata de  ElearningEuropa.
  • La clasă, utilizează metode moderne si un loc aparte în cariera sa didactică îl reprezintă integrarea TIC în curriculum, iar în 2014 a fost selectat de Junior Achievment si Ministerul Educaţiei din 623 candidati intre cei 111 Formatori Google în Proiectul Naţional Google for Education Romania

http://www.jaromania.org/profesori/pagini/training-9

https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/horizon_report_eu_ro.pdf

  • A avut deosebita plăcere să fie invitat de Deena Kelly, director GlogsterEDU ,să participe gratuit în calitate de primul profesor român certificat Ambasador GlogsterEDU la trainingul Intel Teach Essentials organizat la Praga între 22 - 25 mai 2012. Băieţii din echipa GlogsterEDU : Patrick Pepsi, Tomas Plojhar, Roman Smola, Martin Santorcl si Stanislav Sramek alături de Ruth Merret , trainer Intel Teach le-au oferit posibilitatea de a participa la acest eveniment extraordinar având ca trainer la acest curs este pe nimeni altul decât Ollie Bray pe care l-a întâlnit virtual pe platforma proiectului Smile http://leedu.eun.org/web/smile/home coordonat de European Schoolnet, care este National Adviser for Emerging Technologies in Learning at LTScotland . În urma acestei curs a devenit formator Intel.
  • În 2009 si 2012 a lucrat ca și coordonator cu contract in 2 proiecte manageriate de European Schoolnet: TIS si SMILE, astfel a fost acceptat de catre European Schoolnet in proiectul TIS – INSAFE ( Teaching internet safety ) să coordoneze modulul pe care l-a propus ”How teachers and students can use free in a safety mode web 2.0 and social media in education”, iar apoi proiectul sau referitor la utilizarea social media in educatia secolului XXI a iesit pe locul 2 in Elearning Awards 2010, finalist la categoria Enisa silver award for teaching online safety and citizenship http://lucianesocialmediacuratorineducatie.blogspot.ro/2010/11/proiectul-meu-personal-20-teach-learn.html   

În 2012 a fost Leader COP2, Communitatea de practici 2 în Proiectul SMILE ,, SOCIAL MEDIA IN LEARNIG EDUCATION " manageriat de European Schoolnet pentru Comisia Europeană http://bitly.com/smilereflections

  • Domnul profesor Duma Cornel –Lucian este MIEExpert,  fiind selectat pentru a șasea oară  de echipa Proiectului Microsoft in Educație,  începând cu 1 septembrie 2021 intre cei 30  profesori din Romania, Microsoft Inovative Educator Expert http://aka.ms/mieexpertlist . Deoarece nu dorește ca acesta să fie un simplu titlu, în pandemie a realizat de la 0 platforma școlii pe Microsoft Office 365 pentru educație adăugând conturi pentru toate cadrele didactice și elevii din școală pe Microsoft Teams, iar apoi a aplicat și a fost acceptat ca Centrul Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș să devină Școala Parteneră Microsoft alături de alte 104 școli din România https://eos.ro/lista-100-scoli-partenere-microsoft/, iar din acest motiv profesorii din școală beneficiază de un program de training gratuit organizat de Microsoft România în parteneriat cu EOS. Tot în calitate de expert Microsoft a participat în data de 1,2 Martie 2012 la Hotel Palace în Braşov unde Microsoft, Ministerul Educației şi EOS au organizat Forumul Inovatorilor în Educaţie deoarece proiectul eSafety4eTwinners derulat cu elevii Scolii Gimnaziale Speciale Caransebes,pe care l-a coordonat a fost selectat să participe, fiind singura şcoală din judeţ care a luat parte la eveniment
  • După 18 ani în care a practicat nobila meserie de dascăl, simte ca aceasta a fost menirea sa, să-i învețe pe elevii aflați in dificultate despre Dumnezeu, îndreptându-i pe calea cea dreaptă, predând Religia Ortodoxă la clasă, dar în același timp și de a derula proiecte educaționale integrând noile tehnologii în educație, motiv pentru care a obținut pentru al treilea an consecutiv  gradație de merit. Aici în Caransebeș desfășoară o rodnică activitate  cu elevii cu cerințe educative speciale de la Centrul Școlar de Educație Incluziva Caransebeș, valorizându-le munca, inițiind și coordonând  mai multe proiecte internaționale, naționale, județene și locale între care și proiectul educațional ,,Diferiți, dar egali“ câștigător Creatori de Educație 2020 https://www.creatorideeducatie.ro/concurs/proiectul-educational-regional-diferiti-dar-egali/  cuprins in CAER 2023 poziția 632, CAER 2019 poziția 539, CAER 2020 poziția 637.

Și la Școala Gimnazială Poiana desfășoară o activitate bogată fiind selectat în luna iunie 2015  din peste 1000 de aplicații în Top 10 dascali Finalisti ai Ligii Profesorilor Exceptionali

http://www.fundatiadanvoiculescu.ro/2015/06/liga-profesorilor-exceptionali-editia-a-ii-a/ , iar datorită acestui fapt Antena 1 a făcut un reportaj în timpul orei de Religie Ortodoxă la Şcoala Gimnazială Poaina http://observator.tv/social/profesorul-care-preda-omenia-154397.html , iar festivitatea de premiere a avut loc în Aula Universității Romano-Americane din București .

  • Pe data de 1 septembrie 2014 cand a implinit exact 10 ani de cand este dascal si a slujit cu multa râvnă in invatamantul romanesc deoarece iubeste copiii si pentru el profesia de dascal este o vocatie, nu un job, a primit o oferta exceptionala de la Compania Euneos din Finlanda sa fie manager Social Media pentru aceasta  https://twitter.com/euneoscourses , , acceptand cu multa onoare aceasta propunere . Tot acum la propunerea lui Pentti Pirhonen, CEO-ul Companiei Euneos care organizeaza cursuri educationale de 10 ani si a organizat pana acum peste 50 cursuri Erasmus Plus KA 1 http://www.euneoscourses.eu/  ,  a realizat primul Curs Social Media Curation in cadrul Erasmus Plus care a fost considerat eligibil de Comisia Europeana https://goo.gl/Fp51Jk  . Domnul profesor a fost Trainer Erasmus Plus in prima editie a acestui curs care a avul loc in Benalmadena, Spania

Crezul domnului profesor Duma este: ,,A fi profesor nu este un job, ci o vocație!"

Pârvucică Ioan Cristian este profesor licențiat în  matematică, absolvent al Facultății de Științe al naturii, secția Matematică, Universitatea Craiova, cu o experiență în învățământ de peste 40 de ani. În paralel cu activitatea la catedră, a fost implicat în activitățile educative, fiind 7 ani Coordonator de proiecte și programe și metodist ISMB pentru Educație permanentă iar din 2016 metodist ISMB la Matematică.

Este profesor de matematică la Colegiul Național Bilingv “George Coșbuc” din București.

Și-a început activitatea de formator din anul 2011 și coordonator al Consiliului Municipal al Elevilor București și a fost implicat în activitatea de formare a elevilor din București și din Consiliul Național al Elevilor.

În perioada 2014 – 2020 și-a desfășurat activitatea de formator în cadrul Primăriei București, CENTRUL DE PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE (PROEDUS), pentru cursurile de formare continuă pentru cadrele didactice. Astfel a însumat o experiență de peste 500 de ore de formare.

Din 2019 intră în echipa formatorilor Asociației Life Learning Education, echipă care i-a completat  profilul de formator al cadrelor didactice cu peste 700 de ore, pentru cursuri face-to-face și online, precum: ” ÎNVĂȚAREA INTEGRATĂ - PREGĂTIȚI PENTRU VIAȚĂ, ADOLESCENȚĂ ȘI AUTOCUNOAȘTERE. APLICAȚII PRACTICE PENTRU DIRIGENȚIE ȘI DISCIPLINE OPȚIONALE”, „ MAI ÎNTÂI CARACTERUL  –  FORMAREA PROFILULUI ATITUDINAL -  VALORIC AL ELEVILOR”, „MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ȘI DINAMICA CLASEI DE ELEVI”,  și „MANAGEMENTUL INCLUZIUNII ȘI ABANDONULUI PRIN EDUCAȚIE NONFORMALĂ OUTDOOR.”

Este o fire optimistă, crezând că „Energia căutării și dragostea sunt ingredientele fundamentale ca să se întâmple, ca visul să devină realitate, chiar materială”

„ Sunt fericit că sunt formator și profesor. O combinație mai aleasă nu aș fi găsit!”

Monica Mocanu este licențiată în Teologie Ortodoxă - Asistență Socială (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”), în Istorie Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Istorie) și a absolvit masterul Psihologie educațională și consiliere în cadrul Facultății de psihologie și Științe ale Educației, Iași. Este profesor cu gradul didactic I și din septembrie 2011 coordonează activitatea profesorilor de religie din județul Vaslui, în calitate de inspector școlar.

Este formator al CCD Vaslui, a fost formator pentru programul Competențe cheie TIC in curriculumul școlar, pentru Programul de formare pentru continuă în vederea constituirii corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale,  formator CRED, și în perioada 2015-2018 formator pentru programul Formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar.

În colaborare cu Asociația Life Learning Educațion, în decursul a peste 300 ore de formare „face to face”  sau online, urmare a reorganizării acestor programe din anul 2021, a fost formator pentru diverse programe dedicate în special personalului din Învățământul Preuniversitar de Stat, cum ar fi : Învățarea integrată – Pregătiți pentru viață, Adolescență și Autocunoaștere. Aplicații practice pentru dirigenție și disciplinele opționale și Managementul incluziunii și abandonului prin educație nonformală outdoor.

Cociuba (Ardelean) Lăcrămioara Melania este licențiată în Teologie Ortodoxă la Facultatea de Teologie ”Andrei Șaguna” din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu. A absolvit cursul de master în Teologie Sistematică la Facultatea de Teologie ”Ilarion V. Felea” din cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad și pe cel de master în ”Politici publice și administrație publică locală” la Facultatea de filosofie din cadrul Universității București.

Are gradul didactic I și peste 26 de ani de activitate neîntreruptă la catedră, ca profesor de religie. În anul 2022 a obținut calificare în ”Teaching and assessing core skills”, facilitată de British Council; este responsabilul Comisiei de Mentorat Didactic și Formare în Cariera Didactică (CMDFCD) la Colegiul ”Mihai Viteazul” din Ineu, jud. Arad, a fost lider de sindicat al S.D.Î. Arad, coordonator S.N.A.C., metodist al ISJ Arad în perioada  2002 – 2016, profesor diriginte din anul 2003 precum și inițiator și coordonator de proiecte europene și de proiecte de voluntariat.

Prin Asociația „Life Learning Education” a obținut acreditarea ca formator pentru programele de perfecționare profesională a adulților: ”Mai întâi caracterul – formarea profilului atitudinal- valoric al elevilor”, „Învățarea integrată – Pregătiți pentru viață, Adolescență și Autocunoaștere. Aplicații practice pentru dirigențieși disciplinele opționale”, „Managementul comunicării și dinamica clasei de elevi” și „Managementul incluziunii și abandonului prin educație nonformală outdoor”.

”Pentru mine cea mai mare bucurie este să pot dărui. Întâlnirea cu oamenii, extrem de valoroși, pe care îi are echipa Asociației L.L.E. m-a determinat să-mi doresc și mai mult să ofer și altora ceea ce am primit la rândul meu. Așa funcționează lucrurile aici: primești și dai mai departe tot ceea ce este folositor, superior și motivant.”

Giorgiana Voichița Ciucur este absolventă de Teologie Ortodoxă-Istorie, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar și formare de lungă durată în Psihoterapie Integrativă.

De aproape 10 ani lucrează în cadrul Episcopiei Caransebeșului ca și Consilier Vocațional și formator de voluntari. Cu o bogată experiență în activitățile de voluntariat și a consilierii adolescenților, a părinților, precum și a persoanelor vulnerabile, de pe teritoriul județului Caraș-Severin. Din anul 2015, coordonează activitățile de educație nonformală din cadrul Centrului de Tineret din Moniom, Caraș Severin.

În prezent este și Psihoterapeut în supervizare în cadrul Asociației de Cercetare,  Consiliere și Psihoterapie Integrativă.

Din anul 2019 activează ca și formator în cadrul Asociației Life-Learning Education, în programul de formare: Învățarea integrată - Pregătiți pentru viață, Adolescență și Autocunoaștere. Aplicații practice pentru dirigenție și disciplinele opționale: Mai întâi caracterul - formarea profilului atitudinal-valoric al elevilor și Managementul comunicării și dinamica clasei de elevi.

Neculăiasa - Pavel Vasilică, (Lică) pentru colegi și prieteni, este profesor de geografie, absolvent al Universității din București, cu o experientă în învățământ de peste 30 de ani. De-a lungul carierei didactice a trecut prin mai multe roluri: profesor, diriginte, consilier pentru programe și proiecte educative timp de peste 10 ani în Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare” din Municipiul Râmnicu Sărat , liceu în care este director din 2012 cu o pauză de un an când a trecut și prin experiența de inspector școlar pentru educație permanentă la ISJ Buzău.

Și-a început experiența ca formator în  2007 la  CCD Buzău pentru programul de  formare  Consiliere și Orientare, dar adevărata experiență în formare bazată pe metode de învățare experiențială și-a format-o în perioada 2011-2016 ca formator al Consiliului Național al Elevilor și concomitent Formator pentru Centrul PROEDUS București în cadrul programului de formare ”Managementul activităților de educație nonformală”, derulat în perioada 2014-2018.

În paralel cu activitatea principală de profesor și formator pentru elevi și profesori, este prezent în viața comunității locale prin coordonarea activității ONG-ului ”Viitorul Începe Azi”, organizație de tineret pentru educație , sport și protecția mediului al cărui președinte este în prezent. Din această poziție, împreună cu alte ONG-uri locale, a pus bazele unui Centru Local de Voluntariat care să vină în sprijinul dezvoltării complementare a tinerilor din comunitatea locală prin implicare în proiecte educaționale locale, regionale sau internaționale de schimb de tineri în contextul Programului ”Tineret în Acțiune” 2009-2013, iar mai apoi, prin Programul Erasmus+, din 2014 până în prezent. La nivelul local, Centrul Local de Voluntariat FORTES Râmnicu Sărat (Federația Organizațiilor de Tineret Educație și Sport) ca beneficiar ai unui proiect ERASMUS+, acțiunea cheie 3 – ”Politici de dialog structurat”, a contribuit la elaborarea unei Strategii de dezvoltare a sectorului de tineret din Municipiul Râmnicu Sărat, document aprobat prin Hotărâre de Consiliul Local în 2019.

Cunoscând valoarea adăugată în procesele de învățare pentru tineri prin Programul Erasmus+,  în 2016 a aplicat la Rețeaua Națională a Formatorilor pentru Programul Erasmus+, domeniul educație școlară, în cadrul căreia a susținut, din 2016 până în prezent, peste 600 ore de formare în domeniul scrierii de proiecte în context ERASMUS+ sau ateliere de formare pentru diseminare și exploatarea rezultatelor proiectelor ERASMUS+.

Experiența de formator s-a consolidat în marea familie a Life Learning Education, începând cu 2018 ca  formator pentru programele  ”Mai întâi caracterul ”, ”Pregătiți pentru viață - Adolescență și autocunoaștere”, „Managementul comunicării și dinamica clasei de elevi”, ”Managementul activităților extrașcolare și non-formale în context outdoor pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar”. LLE este o adevărată comunitate de practică educațională care oferă atât contexte de învățare autentică cât și prilej de dezvoltare personală pentru toți cei dornici să treacă prin programele de formare ofertate.

Experiența sa în formarea adulților i-a confirmat sloganul  ORICINE POATE ÎNVĂȚA.ORIUNDE.TOT TIMPUL!

Mariana Stela Todorean este profesor titular pe catedra de Religie Ortodoxă la Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga’’ din Oradea. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă în cadrul Universității din Oradea, specializarea Teologie  Litere, fiind profesor titular gradul întâi.

A obținut un Certificat de  Formator de formatori- cod COR 241207  în urma cursului furnizat de către Asociația Tineri pentru viitor, cu sediul în București, în anul 2011.

Dorind să  îmbunătățească relația dintre profesori -elevii -părinti, a urmat cursurile Facultății de Psihologie  și Masterul în Psihologie Educațională și vocațională. Lucrează în învățământ de peste 27 de an,  unde a câștigat experiență în special în lucrul cu adolescenții, în relaționarea acestora cu părinții și profesorii mai ales din funcția de Consilier Educativ pe care a onorat-o timp de 5 ani.

Este și profesor metodist în cadrul ISJ Bihor, iar de 4 ani predă claselor a XI-XII-a Adolescență și autocunoaștere, la alegerea lor dintre multe alte opționale propuse, ceea ce arată cât de multă nevoie au elevii de dezvoltare personală.

Din anul 2019  activează ca și profesor formator în cadrul Asociației Life-Learning Education, în programul de formare , Învățarea integrată - Pregătiți pentru viață, Adolescență și Autocunoaștere. Aplicații practice pentru dirigenție și disciplinele opționale, Mai întâi caracterul - formarea profilului atitudinal-valoric al elevilor și Managementul comunicării și dinamica clasei de elevi.

Din anul 2020 este Membru Certificat John C. Maxwell-Coach, Teacher, Trainer și Speaker și activează  în cadrul JMT România, unde facilitează cursuri de Public Speaking, livrează lecții despre Leadership, face mentorat, cât și coaching.

Győri Lucia Camelia este absolventă a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației ”A.I.Cuza” din Iași și a fost consilier școlar în cadrul CJRAE Mureș. Preocupările ei principale prevăd implicarea în proiecte educaționale care au ca scop susținerea multidimensională a elevilor, părinților și a cadrelor didactice, pentru descoperirea, valorizarea și valorificarea potențialui propriu în toate demersurile lor. De asemenea, asigurarea contextelor stimulative de învățare și abilitățile de comunicare și relaționare eficinte  pe care le promovează au gasit oportunități noi de aplicare în cadrul activităților de formare ale Asociației LLE.

Este formator în cadrul Asociației Life Learning Education din 2016. „Această experiență este una dintre cele mai semnificative din viața mea datorită schimbărilor pe care le-a produs în plan profesional.  Profesionalismul, competențele deosebite de gestionare a activităților de formare și calitatea cursurilor au fost principalele motive pentru care am decis să continui colaborarea cu această asociație prestigioasă. Calitatea de formator a contribuit la dezvoltarea responsabilității pentru contextele de învățare ale formabililor, impactul cursurilor asupra dezvoltării personale și profesionale ale acestora fiind unul răsunător.  Cadrele didactice au nevoie de cursuri care răspund adecvat nevoilor acestora de actualizare și adaptare continuă a competențelor pedagogice. Astfel, activitățile lor didactice vor fi eficiente, agreabile și iubite de mii de elevi!”

Laura declară că oamenii sunt cei care o motivează și împreună cu ei a crescut în valențele care au definit-o ca om de știință, profesor, formator și mamă. În cei 45 de ani a învățat de la oamenii model, din cărți și din provocările vieții. Toate acestea i-au hrănit setea continuă pentru cunoaștere ceea ce au modelat-o într-o persoană tenace, comunicativă  și optimistă, gata oricând să transmită mai departe acumulările ce i-au fost oferite de viață.

Din dorința de a contribuii lumii, a urmat Facultatea de Biologie,  apoi un masterat în ecologie marină și un doctorat în lăcuste. A urmat activitatea de profesor de biologie sau de didactica predării biologiei, profesor de neuroștiință, de genetica comportamentului uman,  coordonator de proiecte europene, mentor, director și inspector, care au completat latura ei comunicativă. Capacitatea de a aprecia corect valoarea naturii umane  au făcut-o să înțeleagă că toate au rost într-o echipă, cu oamenii ce formează un tot unitar.

Activitatea de formator a început prin formări ale elevilor și a continuat cu formarea adulților și a cadrelor didactice în domenii precum comunicare interpersonală, coordonare de echipe, management și leadership, educație nonformală, dezbatere și argumentare, educație pentru sănătate, neuroștiințe. Formarea pe care o practică este experiențială, activă, implicată.

În colaborare cu Asociația Life Learning Education, a activat ca formator în diverse programe dedicate în special personalului din Învățământul Preuniversitar, cum ar fi : „Pregătiți pentru viață. Adolescență și autocunoaștere”; „Managementul comunicării și dinamica clasei de elevi”; „Mai întâi caracterul- formarea profilului atitudinal-valoric al elevilor” și „Managementul incluziunii și abandonului prin educație nonformală outdoor.” Experiența LLE nu este doar didactică, ci te provoacă să cercetezi mai mult și să reflectezi mai intens.

Toate acestea au făcut-o să înțeleagă că „toți avem puterea de a schimba ceva, că, dacă îți dorești cu adevărat - Fă să se întâmple!”

Floricica Morariu este licențiată în Teologie Ortodoxă - Asistență Socială (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”). Este profesor, gradul didactic I, mentor al ISJ Iași, coordonator al practicii pedagogice pentru studenți, moderator și facilitator al activităților pentru tineri, educator parental și trainer.

Deține o experiență bogată ca formator în programe acreditate de formare profesională pentru personalul didactic: „Învățare integrată. Pregătiți pentru Viață. Adolescență și autocunoaștere - Aplicații practice pentru dirigenție și disciplinele opționale”, „Managementul comunicării și dinamica clasei de elevi”, „Mai întâi caracterul - formarea profilului atitudinal – valoric al elevilor”, „Managementul incluziunii și abandonului prin educație nonformală outdoor” (împreună cu Life Learning Education) și este membră a Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar.

A îmbrăţişat cu mult drag această misiunea de dascăl, iar, de mai bine de douăzeci de ani, identitatea profesională s-a conturat în jurul activităților cu valoare educativă.

„Lucrul cu tinerii este o provocare care mă inspiră în dorinţa de perfecţionare a abordării temelor, astfel încât la terminarea studiilor, elevul să aibă abilităţi de viaţă necesare în realizarea obiectivelor pe care şi le propune. Cariera didactică înseamnă pentru mine un drum inițiatic, al elevației spirituale și al dialogului cu celălalt. Cu toții ne naștem sub un destin, cu o vocație, cu o menire. În același timp, consider că eu însămi am fost profund influențată de acei dascăli care m-au inspirat și mi-au deschis orizontul cunoașterii, al empatiei și m-au format în spiritul unui dialog autentic, care mi-a aureolat activitatea la catedră.

A fi profesor este un har, nu doar o simplă profesie. Afirmația poate suna șablonard,  în schimb nu i se poate recuza adevărul incontestabil: misiunea dascălului este o împlinire stranie, inefabilă de știință, artă, didactică, de spirit și de suflet. Totodată, în tot acest periplu didactic al dialogului cu generațiile am înțeles că învăţarea experenţială este o învăţare de durată, ce rămâne în memoria celor care participă la lecţiile abordate în maniera aceasta. Acesta este motivul pentru care în calitate de trainer al Asociației Life Learning Education, doresc să împărtășesc și altor colegi experiențe de învățare promovate prin cursurile noastre și să descopăr împreună cu ei noi dimensiuni ale cunoașterii și ale bunelor practici, care vor contribui substanțial la dezvoltarea profesională și vor avea un aport semnificativ în activitatea pe care formabilii o vor desfășura la clasă.”

Spirit liber, creator și entuziast, profesor pentru învățământul preșcolar, cu 25 ani vechime la 1 septembrie 2022, deține mai multe funcții în care manifestă o permanentă preocupare atât pentru propria dezvoltare cât și pentru transformarea și dezvoltarea celor din jur.

În prezent este director adjunct la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Târgu Neamț, funcție care presupune o intensă implicare în demersul instructiv educativ.

Din anul 2014 este formator național pentru programul CPEECN și formator al Universității ” Alexandru Ioan Cuza”, iar din 2005 este profesor  metodist al I.S.J. Neamț, profesor mentor pentru inserția profesională a cadrelor didactice debutante, membru în Consiliul Consultativ al disciplinei Religie, membru în grupul de lucru pentru programele școlare de nivel gimnazial la disciplina religie, nr. 10527/16.09.2016, membru al comisiei centrale la Concursul Național interdisciplinar de Limba și literatura română și Religie ”Cultură și spiritualitate românească” 2022, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, membru în Comisia Centrală de evaluare a Olimpiadei internaționale ,,Cultură și spiritualitate românească”, Baia Mare, 25-29 mai 2012.

Preocupată mereu de propria-i dezvoltare profesională, a urmat mai multe programe de studii, printre care:  Master ”Literatura română și hermeneutica literară,” Facultatea de Litere, Universitatea ” Al. I. Cuza” – Iași, Master ”Studii Europene”,A.S.E., univ. Al. I. Cuza – Iași;  Curs Permanent ”Jean Monet” – ”Integrare Economică Europeană”,A.S.E.,Univ. Al. I. Cuza – Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Dumitru Stăniloae”, univ. Al. I. Cuza – Iași și Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar la USV.

În urma parcurgerii programelor de perfecționare a dobândit competențe de comunicare interactivă,  menținerea echilibrului în grupul de lucru, organizarea activității de practică, planificarea activității de practică, utilizarea metodelor interactive, pregătirea formării, efectuarea formării adulților, evaluarea cursanților, revizuirea și promovarea programului de formare, planificarea și organizarea evaluării, înregistrarea și raportarea rezultatelor evaluării,  elaborarea instrumentelor de evaluare, abilități analitice dezvoltate, atentă la detalii, capacitate dezvoltată de a prioritiza eficient activitățile, toleranță, răbdare, perseverență.

Activitatea extrașcolară ocupă și ea un loc important în viața ei, ocupând funcția de vicepreședinte al A.T.O.R., filiala Tg. Neamț,  Coordonator Regional al Proiectului Național ”Sigur.info”, Director de Tabără în sistemul de tabere pentru copii al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Corina-Cristina Atofanei este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, în 1996 și a programului de master „Consiliere școlară și educație emoțională”, de la Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în 2022. Între cele două perioade de studii a acumulat 26 de ani de experiență în lucrul cu adolescenți/elevi de liceu și cu adulți din mediul educațional, în diverse roluri: profesor de limba franceză, consilier educativ, coordonator și evaluator de proiecte și programe educaționale, formator în programe de educația adulților,  facilitator și formator pentru Consiliile Elevilor,  coordonator al unui Laborator de Învățare Experiențială  pentru elevi, evaluator la examene DELF,  metodist, coordonator de cerc pedagogic, mentor, coordonator de proiecte europene, facilitator în programe de educația părinților, director adjunct.

Corina are 12 ani de experiență ca formator activ al I.S.J. Suceava, în domeniul Educației permanente (Consiliile Elevilor, Consiliere și orientare, formare și dezvoltare de competențe ale consilierilor educativi) și peste 10 ani de experiență ca profesor metodist, pentru disciplinele „Limba franceză” și „Consiliere și orientare”.

Deține o experiență bogată ca formator în programe acreditate de formare profesională pentru personalul didactic: „Învățare integrată. Pregătiți pentru Viață. Adolescență și autocunoaștere - Aplicații practice pentru dirigenție și disciplinele opționale”, „Managementul comunicării și dinamica clasei de elevi”, „Mai întâi caracterul - formarea profilului atitudinal – valoric al elevilor”, „Managementul incluziunii și abandonului prin educație nonformală outdoor” (împreună cu Life Learning Education) și „Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examene și concursuri naționale” (pentru disciplina Limba franceză)

Experiența ei este recunoscută la nivel național în scrierea și implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene/de la Banca Mondială (proiecte de tip Comenius, Erasmus+, R.O.S.E.-granturi pentru licee). Din 2021 este  mentor în proiectul NEST, implementat de Teach for Romania în parteneriat cu Ministerul Educației, iar din 2022, facilitator certificat în programul de educația părinților „Cercul Siguranței”.

„Viața cu sens este, de fapt, învățare continuă. Învăț, zi de zi, să fiu bine și să fac bine, indiferent de rolul și locul în care mă aflu. Cu onestitate, cu încredere în oameni, cu credință. Și sunt recunoscătoare pentru familia mea și pentru oamenii frumoși care mă însoțesc pe acest drum. ”

Ștefan Zaharia este profesor titular la catedra de teatru de la Palatul Copiilor Bacău de peste 10 ani. Din 2010 împarte timpul între profesorat, regizarea de piese în cadrul proiectelor de teatru independent și cursuri de formare pentru profesori.

Ca studii, enumeră: licența la Universitatea Hyperion București („Arta Actorului” - clasa Virgil Ogășanu), masterul la Universitatea Hyperion București („Regie de film și televiziune” - clasa Ioan Cărmăzan) și doctoratul la Universitatea București, Facultatea de Litere (tema: „Adaptarea textului literar românesc pentru scenariul de film”, îndrumător prof. dr. Eugen Negrici)

Activitate profesională:

După absolvirea studiilor de licență, a participat în mai multe proiecte de teatru și film independent, a jucat în reclame și scurtmetraje, ca mai apoi să-și facă stagiatura ca actor angajat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Din 2013 ocupă catedra de Teatru de la Palatul Copiilor Bacău unde va participa, alături de trupa de teatru Fabulous, la mai multe festivaluri de profil. Membru în ARDOR încă din 1997, mai apoi membru ARDOR Moldova de la înființare, susține training-uri pentru profesori, elevi și studenți pe metoda dezbaterilor universitare și preuniversitare. Participă activ la organizarea mai multor turnee naționale și internaționale de dezbateri. Din anul 2012 obține atestarea de trainer și începe colaborarea cu mai multe ONG sau firme private pentru livrarea de traininguri, având la activ mai mult de 2.000 de ore de training.

Este membru în echipa Life Learning Education din 2016, de când susține numeroase activități pe comunicare și nu numai, atât în format fizic cât și online. În prezent este creditat pentru toate cursurile din portofoliul Life Learning Education și lucrează la construirea unui curs cu tema „Teatrul ca instrument didactic”.

"Experiența mea în Life Learning a fost și este extrem de importantă pentru mine. Deși pot susține același curs, de la o grupă la alta de cursanți descopăr, alături de ei, lucruri noi atât despre curs, dar și despre mine. Este o oportunitate unică pentru mine să am privilegiul de a mă dezvolta prin ceea ce fac. Trainingurile în Life Learning nu sunt doar pentru cursanți, ele au rezonanță și în traineri."

Maria Cioinică este profesor licențiat în chimie și fizică absolvent al  Universității „A.I. Cuza ”- Iași, promoția 1996.  A fost director și al Școlii Gimanziale Ulmetu – Copăceni, Consilier educativ la Liceul  „Constantin Brâncoveanu” Horezu, coordonator al proiectului „Vreau să învăț și să înțeleg” la Liceul Constantin Brâncoveanu -VIIla LCB, subgrant al proiectului ROSE, coordonatorul echipei liceului în cadrul proiectului Erasmus+ KA2 „EDUcate YOUth – Nonformal bridges to formal education”.

Mai mult decât atât, este oluntar al WorldVision România, formator și voluntar al Asociației Regionale de dezbateri, Oratorie și Retorică ARDOR Oltenia. A colaborat în diverse proiecte de tineret cu DJST Vâlcea și DJST Dolj.

Este formator pentru programe de tineret și perfecționare profesională a adulților începând cu anul 2012, colaborând cu Asociația „Life Learning Education”- Constanța ,CCD Vâlcea, Asociația „Liga de Utilitate Publică”, , Uniunea Națională a Tuturor Studenților din România.

În colaborare cu Asociația Life Learning Educațion, în decursul a peste 500 ore de formare „face to face”  sau online, urmare a reorganizării acestor programe din anul 2021, a fost formator pentru diverse programe dedicate în special personalului din Învățământul Preuniversitar de Stat, cum ar fi : „Învățarea integrată – Pregătiți pentru viață, Adolescență și Autocunoaștere. Aplicații practice pentru dirigenție și disciplinele opționale”, „Managementul comunicării și dinamica clasei de elevi”, „Mai întâi caracterul – formarea profilului atitudinal-valoric al elevilor”, „Managementul incluziunii și abandonului prin educație nonformală outdoor”.

Iulia Țoța  este coach parental și de carieră.

Ca formator Școala Familiei, Iulia s-a specializat în ateliere și programe dedicate relaţiei părintelui cu copilul adolescent şi provocările pe care această vârstă le aduce în familie şi în viaţa tinerilor înşişi. „Ghidul de supraviețuire în adolescență” conține ateliere pentru părinți, ateliere comune părinți-adolescenți și ateliere pentru adolescenți.

Ca fondator al Complexului Educaţional „Copil Isteţ”, și-a consolidat experienţa în educaţie, dar şi în publicitate şi organizare de evenimente, tabere pentru copii și adolescenți, tabere pentru familii, expoziții.  A conceput programul „Pentru că vreau și pentru că pot” destinat adolescenților pentru perioada dificilă a online-ului. Alte proiecte importante la care a contribuit sunt înființarea Gădinița Românească (2012),

Formator tabăra Antibullying (august 2022).

Este formator acreditat în Life Learning Education pe următoarele programe:  Mai întâi caracterul, Pregătiți pentru viață & adolescență și autocunoaștere, Managementul comunicării și dinamica clasei de elevi, Școala părinților pentru profesori și Managementul incluziunii și abandonului prin educație nonformală outdoor.

Fiind mamă a șapte copii, interesele sale profesionale vizează dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice, abordarea integrată a învățării, creșterea autonomiei în învățare a tinerilor și adulților, dar și promovarea unei educații parentale echilibrate, bazată pe comunicare, asumare, responsabilizare și colaborare.

Adrian Podar este  profesor de engleză. Cu o experiență de 20 de ani la catedră, a început activitatea la Oradea; din 2019, profesează în Liceul Teoretic Național din București.

Alma mater i-a fost universitatea clujeană și, în urma formării filologice, a dezvoltat abilități remarcabile de comunicare, atât în forma scrisă, cât și în cea verbală, fiind apreciat pentru claritate, corectitudine, concizie, curtoazie, concretețe, considerație și relevanță în exprimare. Ca profesor, a îndeplinit diverse roluri, inclusiv pe cel de diriginte, organizator și coordonator al unor activități școlare și a fost implicat în acțiuni sociale pentru prevenirea consumului de stupefiante sau combaterea violenței. A reprezentat școala în relația cu presa și a fost voluntar în cadrul unor inițiative educaționale sau cu caracter social. De asemenea, a avut o contribuție semnificativă în cadrul mai multor asociații, alături de diverse instituții locale, naționale și internaționale.

A îndeplinit calitatea de metodist pentru Educație permanentă în ISJ Bihor și este membru în consiliul executiv și referent pentru Europa de Centru și Est, în cadrul Uniunii Mondiale a Profesorilor Catolici, o organizație internațională a profesorilor care activează atât în  învățământul universitar, cât și în cel preuniversitar. Cu o solidă formare academică și dorință continuă de dezvoltare, a obținut certificare Google educator pentru competențele digitale.

Ca trainer în Asociația Life Learning Education, a desfășurat activități de formare cu profesori pe următoarele cursuri: Pregătiți pentru viață. Adolescență și autocunoaștere, Mai întâi caracterul – formarea profilului atitudinal-valoric al elevilor, Managementul comunicării sau Managementul incluziunii și abandonului prin educație nonformală outdoor.

Crezul său ca formator este: Autenticitatea primează asupra perfecțiunii!

Constantin Cioinică este profesor licențiat în chimie și fizică, absolvent al  Universității „A.I. Cuza ”- Iași, promoția 1996.

Din 2012 este formator pentru programe de tineret și perfecționare profesională a adulților, colaborând cu CCD Vâlcea, Asociația „Liga de Utilitate Publică”, Asociația „Life Learning Education”- Constanța, Asociația Pentru Promovarea Meșteșugurilor și Artelor Tradiționale – APMAT.

Este fondator și președinte al Asociației Regionale de Dezbateri Oratorie și Retorică – ARDOR Oltenia, fondator și vicepreședinte al Federației Asociațiilor Reprezentative de Educație prin Dezbateri FARED, Administrator al S.C. „Tuum Progressionem Primum – SRL”, ce are ca obiect principal de activitate alte forme de educație și director al Liceului „Constantin Brâncoveanu” – Horezu, județul Vâlcea începând cu aprilie 2021.

În colaborare cu Asociația Life Learning Education, în decursul a peste 500 ore de formare „face to face”  sau în forma ”e- learning”, urmare a reorganizării acestor programe din anul 2021, este formator pentru diverse programe dedicate în special personalului din Învățământul Preuniversitar de Stat, cum ar fi : „Pregătiți pentru viață. Adolescență și autocunoaștere”; „Managementul comunicării și dinamica clasei de elevi”; „Mai întâi caracterul- formarea profilului atitudinal-valoric al elevilor” și „Managementul incluziunii și abandonului prin educație nonformală outdoor.”

Carmen Zaharia a fost profesor de Limba și Literatura Română la Liceul Teoretic „Ion Borcea” Buhuși, județul Bacău.

Este formator în echipa Life Learning Education din 2018 pentru cursurile acreditate: Pregătiți pentru viață/ Adolescență și autocunoaștere, Managementul comunicării și dinamica clasei de elevi, Mai întâi caracterul - formarea profilului atitudinal – valoric al elevului, Managementul  incluziunii și abandonului școlar prin activități nonformale outdoor.

Din 1999 este formator de debate (dezbateri academice) pentru profesori și studenți și a condus echipa de debate a liceului până în 2019.  Din 2011 este formator de dezvoltare personală, iar în 2012 a format  tineri pentru a deveni lucrători de tineret, în cadrul unui proiect POS-DRU.

Cu peste 600 de ore de formare, oferă experiență în relaționarea eficientă cu formabilii și cu echipa de formatori.

Mirică Alina Maria este licențiată în Teologie Ortodoxă - Limba și Literatura Engleză (Universitatea București, Facultatea de Teologie Ortodoxă) și a absolvit masterul în Studii Americane (Facultatea de Limbi Germanice, Universitatea București) și Școala Doctorală din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, departamentul Catehetică-Omiletică, redactând în acest sens o teză de doctorat cu titlul „Rolul mass-media în educația religioasă a tinerilor și copiilor”.

Profesoară, gradul didactic I, expertă în management educațional, cu o experiență de peste zece ani în domenii specifice educației nonformale (educație pentru caracter, voluntariat civic, comunicare, educație pentru sănătate, educație media, utilizarea metodelor interactive în educație) și educației pe tot parcursul vieții, a desfășurat numeroase activități de formare continuă pentru părinți, adolescenți și cadre didactice, atât fizic, cât și în format on-line. „Mi-am dorit, pe de o parte, să am o perspectivă amplă și completă asupra celor trei factori implicați în educația școlară. Pe de altă parte, am vrut să construiesc coerent, unitar o structură axiologică comună, împărtășită de acești trei factori: elevi, profesori, părinți.”

În formarea cadrelor didactice a abordat domenii precum  educația pentru caracter, comunicarea, dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice, abilitarea pentru predarea opționalelor Adolescență și autocunoaștere, Mai întâi caracterul și Pregătiți pentru Viață, fiind autor și coautor al suporturilor pentru cursurile  de formare livrate. Este mentor pentru viitorii profesori, dar și profesor metodist din 2014 și până în prezent.

În calitate de trainer în cadrul programelor de formare pentru părinți și adolescenți a abordat domenii precum comunicarea, educația media, gestionarea conflictelor, formarea caracterului copiilor, folosirea inteligentă a gadget-urilor, educație pentru sănătate, rolul modelelor în formarea și dezvoltarea copiilor, specificul educației copiilor cu potențial înalt, dezvoltarea funcțiilor executive ale creierului uman.

Alina Mirică este este un promotor activ al educației care pornește de la nevoile concrete de formare ale beneficiarului procesului educațional și urmărește finalități relevante pentru parcursul personal și profesional al acestora, folosind cele mai adecvate instrumente în acest proces.

Este implicată în inițierea, coordonarea și/sau organizarea proiectelor și parteneriatelor școlare atât la nivelul unității, cât și la nivel local, județean, național și internațional, fiind Consilier Educativ la nivelul instituției de învățământ în care activează ca profesor.

„Îmi place să cred că suntem cu toții, eu și profesorii pe care îi formez, într-un proces asumat și conștient de formare reciprocă, în care parcurgem împreună un drum al eroului în care suntem, simultan, eroii propriei povești și mentorii, sfătuitorii, călăuzele micilor eroi al căror drum îl supervizăm. Pe acest drum ne povestim unii altora poveștile, ne susținem unii pe alții în timpul provocărilor cu care ne confruntăm, schimbăm impresii și perspective, găsim soluții. Cu alte cuvinte, construim o lume a educației unde lucrurile se întâmplă cu un scop precis și relevant pentru formabili, unde procesele sunt firești, într-un ritm care le asigură o finalitate frumoasă, care l-a dus pe beneficiarul educației de la punctul în care se află, la punctul cel mai apropiat de potențialitatea sa maximă. Pentru că suntem educatori și am venit pe lume cu un scop nobil: acela de a schimba în bine fața lumii, inima ei.”